1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP VK - 28. srpna 2008

Dne 28. srpna proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.


Jako první byl představen projektový záměr: Systém dalšího environmentálního vzdělávání: Individuální projekt národní vzniká v partnerské spolupráci Ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a životního prostředí (MŽP). Cílem projektu je navrhnout systém dalšího vzdělávání v oblasti životního prostředí. Návrh na realizaci projektu vyplývá z nutnosti zvýšit úroveň a dostupnost dalšího environmentálního vzdělávání, jehož potřebnost je definována v základních strategických dokumentech, avšak není dostatečně podporováno v systémové rovině. Neexistuje přehledný rámec pro fungující trh poskytování dalšího environmentálního vzdělávání ani systém sledování efektivity vynaložených prostředků. Nedostatek monitorovacích mechanismů a následná absence zpětné vazby pro hodnocení dalšího environmentálního vzdělávání neumožňují navrhovat účinná opatření pro zlepšení systému.

Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

Jako druhý v pořadí byl představen projektový záměr: Koordinátor S - Příprava  vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na  tvorbu a realizaci ŠVP. Cílem projektu Koordinátor S1 je realizovat systémové aktivity na národní úrovni s důrazem na kurikulární reformu. Kvalitní přípravou vedoucích pracovníků a koordinátorů školního vzdělávacího programu (ŠVP) posílit kompetence pedagogických pracovníků středních odborných škol. Připravit je na tvorbu a zavádění  ŠVP v jednotlivých oborech vzdělání  SOŠ a SOU odborných učilištích.

Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

Zápis z diskuze k oběma záměrům ikona souboruzde.

Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze"). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

11.9.2008 3:09:45 - aktualizováno 3.11.2008 10:11:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load