1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP VK - 8. září 2008

Dne 8. září proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

Jako první byl představen projektový záměr: ALFA - Příprava pedagogů na využití evaluačních standardů. Projekt je orientován na stavbu a ověření výukových modelů vedoucích k rychlému a efektivnímu způsobu získávání konkrétních dovedností s možností aplikace závěrečných testování a finálních certifikací získaných odborností. Získané certifikace pro potřebné odbornosti (role v rámci evaluačních projektů) budou základním kritériem pro využití vyškolených pracovníků ve struktuře zabezpečení evaluačních projektů. Součástí projektu je i vytvoření aplikačního SW pro informační a komunikační podporu ověřených modelů vzdělávání.

Více informací naleznete ikona souboruzde.


Jako druhý v pořadí byl představen projektový záměr: BETA - Standardizované evaluační nástroje pro ZŠ a SŠ. Projekt reflektuje potřeby kurikulární reformy školství. Je zaměřen na vytvoření a ověření nástrojů a technologií využitelných pro potřeby monitorování a hodnocení kvality vzdělávání různých cílových skupin s respektováním zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Souběžně řeší i optimalizaci metod a cest efektivního sdělení relevantních informací cílovým skupinám obyvatelstva. Projekt navazuje na aktivity realizované v systémovém projektu financovaném z OP RLZ KVALITA I.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

Jako poslední byl tohoto dne představen projektový záměr: GAMA - Změny ukončování středoškolského studia. Projekt je zaměřen na podporu opatření, která (1) minimalizují rizika zahájení reformy maturitní zkoušky (MZ), a (2) zvyšují její reálnou přidanou hodnotu zejména v oblastech: vývoj systému logistického a bezpečnostního zajištění společné části (SČ) MZ včetně systému komplexní informační podpory, ověření metodicko-didaktických aspektů evaluačních nástrojů, učených k ověřování dovedností a znalostí žáků v rámci zkoušek SČMZ; ověřené funkčnosti a proveditelnosti navrženého systému logistického a bezpečnostního zabezpečení SČMZ; podpora využitelnosti výsledků SČMZ pro přijímací řízení na vysoké a vyšší odborné školy; podpora implementace institutu tzv. jednotlivé maturitní zkoušky jako nástroje, který integruje reformovanou maturitní zkoušku do kontextu celoživotního učení; podpora zavádění systémových opatření.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

Prezentace k projektovým záměrům, která byla namnožena pro účastníky diskuze, naleznete ikona souboruzde.

Úplná presentace představená na odborné diskuzi ikona souboruzde.

Zápis z diskuze k výše uvedeným záměrům ikona souboruzde.

Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze"). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

24.9.2008 12:09:49 - aktualizováno 3.11.2008 10:11:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load