1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 18. června v Opavě a 1. července 2009 v Brně)

Dne 18. června a 1. července  proběhla odborná diskuze k projektovému záměru MŠMT, který bude realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

Projekt, který byl představen, se nazývá Rozvoj komunitních škol v ČR – Rozkoš. Projekt podporuje novou organizační formu práce školy, která chce rozvíjet vlastní nabídku služeb zejména v oblasti celoživotního učení. Škola tím zefektivňuje své klasické vzdělávací působení, a stává  se iniciátorem rozvojových vizí v oblasti celoživotního učení, zájmového vzdělávání, výchovy, sociálního klimatu školy i obce. Funguje jako Centrum rozvoje místní komunity.

 

 

 anotace projektu:  ikona souboruanotace_Rozkos.pdf (207,07 KB)

presentace projektu:  ikona souboruprezentace_Rozkos.ppt (226,50 KB
 ikona souborupresentace_rozkos2.ppt (208,50 KB)


zápis:  ikona souboruZapis_z_kulateho_stolu_Opava_Brno.pdf (208,06 KB)

Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

14.9.2009 1:09:37 - aktualizováno 21.9.2009 8:09:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load