1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 23. prosince 2008)

Dne 23. prosince proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

Projekt, který byl dne 23. prosince představen na odborné diskuzi jako první, se nazývá Kompetence I - Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání, je zaměřen na zpracování, realizaci a následné analýzy mezinárodních výzkumů realizovaných Mezinárodní asociací pro hodnocení vzdělávacích výsledků (IEA) a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Týká se realizace projektů PIRLS, TIMSS, ICCS a PISA, jejich následných analýz a zpracování výstupů relevantních pro ČR.

 ikona souboruAnotaceKompetenceI.pdf (132,08 KB)

 ikona souboruKompetence_I.ppt (1,25 MB)  - presentace

Jako druhý v pořadí byl představen projektový záměr Kompetence II – Příprava a realizace mezinárodního výzkumu PIAAC a zveřejnění jeho výsledků. Projekt Kompetence II obsahuje mezinárodní projekt PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies), který je připraven organizací OECD. Projekt PIAAC je zaměřen na hodnocení úrovně funkční gramotnosti dospělých v kontextu jejich životních podmínek, dosaženého vzdělání a pracovního zařazení. Výzkum PIAAC bude koncipován tak, aby umožnil srovnání výsledků s výzkumem OECD IALS (International Adult Literacy Survey), kterého se ČR zúčastnila v roce 1998.


 ikona souboruAnotaceKompetenceII.pdf (122,65 KB)
 ikona souboruKompetence_II.ppt (175,50 KB) - presentace

 ikona souboruZapis_Kompetence_I_a_II.pdf (61,94 KB)

Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

8.1.2009 3:01:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load