1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 4. prosince 2008)

Dne 4. prosince proběhla odborná diskuze k projektovému záměru MŠMT, který bude realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

Projekt, který byl představen, se nazývá Proměna škol v centra celoživotního učení - UNIV 2 KRAJE. Tento projekt navazuje na průběh a výsledky systémového projektu MŠMT Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (UNIV), který byl realizován v letech 2005 až 2008. Cílem projektu je proměna středních škol (SŠ),  především odborných, v centra celoživotního učení, tzn. v otevřené instituce, které vedle počátečního vzdělávání budou nabízet i realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců.

 ikona souboruAnotaceUNIV2KRAJE.doc (177,00 KB)
 ikona souboruPresentaceUNIV2KRAJE.ppt (629,00 KB)
 ikona souboruzapis_z_odborne_diskuse_UNIV_II_KRAJE_II.doc (197,00 KB)

Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

11.12.2008 2:12:14 - aktualizováno 12.12.2008 9:12:22 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load