1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 8. dubna 2009)

Ve středu 8. dubna se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnilo projednávání další trojice projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejné projednání u tzv. kulatého stolu je standardní součástí připomínkového a schvalovacího procesu všech projektů. Projekty spolufinancované z prostředků EU jsou jednou z priorit ministerstva v tomto období.


MŠMT pokračuje intenzivně s evropskými projekty

Ve středu 8. dubna se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnilo projednávání další trojice projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejné projednání u tzv. kulatého stolu je standardní součástí připomínkového a schvalovacího procesu všech projektů. Projekty spolufinancované z prostředků EU jsou jednou z priorit ministerstva v tomto období.

Projednávaly se následující projekty: Efektivní instituce, Efektivní transfer znalostí a Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Náměstek ministra školství pro oblast vysokých škol a vědy a výzkumu prof. Vlastimil Růžička průběh jednání zhodnotil takto: „Je potěšující, jak se vysoké školy a subjekty terciárního vzdělávání o tyto projekty zajímají a zapojují se do nich. Svědčí o tom i dnešní hojná účast odborné veřejnosti z celé republiky a velmi konstruktivní a zasvěcený způsob vedení diskuse. Projednáním a spuštěním včera projednávaných projektů se kompletuje celý projektový vějíř realizovaný Odborem Evropských programů sahající od reformy a hodnocení terciárního vzdělávání až po podporu efektivnosti jejich fungování a ochranu jejich výstupů. Pro českou ekonomiku jsou to obzvláště důležité předpoklady jejího dalšího zdravého vývoje.“

Cílem projektu Efektivní instituce je podpora a rozvoj efektivních principů řízení, především podpůrných ekonomických a administrativních procesů v institucích terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucích, které mají posílit konkurenceschopnost těchto organizací v národním, evropském i světovém kontextu.

 

Efektivní transfer znalostí řeší přenos znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. Projekt se mj. zabývá systémem ochrany a komerčního využití duševního vlastnictví a systémem komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou.

 

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání má za cíl systémově zastřešit výstupy terciárního vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, které povede k zpřehlednění celého terciárního sektoru vzdělávání v České republice, z něhož budou profitovat jak jednotlivé instituce, tak studenti, zaměstnavatelé či akreditační komise.

 

Společným jmenovatelem všech projektů je jejich orientace na sektor terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje. V rámci MŠMT je realizuje skupina pro výzkum a vysoké školství za podpory externích odborníků na danou problematiku. S těmito třemi celkem již sedm projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude probíhat až do roku 2012 v rámci uvedené skupiny ministerstva.

Anotace projektů:

 ikona souboruanotace_EFIN.pdf (443,48 KB)

 ikona souboruanotace_NKRTV.pdf (451,13 KB)
 ikona souboruanotace_EFTRANS.pdf (440,13 KB)

Prezentace projektů:

 ikona souboruEFIN_ppt_kulaty_stul_07.pdf (416,35 KB)
 ikona souboruNKRTV_ppt_kulaty_stul_07.pdf (530,37 KB)
ikona souboruEFTRANS_ppt_kulaty_stul_07.pdf (447,74 KB)


 ikona souboruZapis_kulateho_stolu_08042009.doc (202,00 KB)

 

Kontakt: PhDr. Kateřina Pösingerová, ředitelka Odboru Evropských programů MŠMT, tel.:257 193 267, email: katerina.posingerova@msmt.cz

 

14.4.2009 2:04:18 - aktualizováno 29.4.2009 12:04:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load