1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstupy z „Kulatého stolu" veřejné projednání IPn v rámci OP VK - 24. září 2008

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu, proběhla dne 24. září 2008 v prostorách MŠMT veřejná diskuse za účasti zástupců MŠMT, vysokých škol, profesních svazů a širší veřejnosti na téma Individuální projekty národní (IPn), které bude realizovat ministerstvo školství, resp., skupina pro výzkum a vysoké školství.

Projednány byly tyto projekty:

  • 1) Hodnocení terciárního vzdělávání (anotace projetu ikona souboruzde)
  • 2) Hodnocení výzkumu a vývoje (anotace projektu ikona souboruzde)
  • 3) Přírodovědné a technické obory (anotace projektu ikona souboruzde)

Program odborné diskuse:

13:30 Zahájení

13: 40 - 13:55IPn Skupiny pro výzkum a vysoké školství

náměstek ministra prof. Vlastimil Růžička (prezentace ikona souboruzde)

13:55 - 14:20IPn Hodnocení kvality terciárního vzdělávání

prof. Jaromír Veber - hlavní garant projektu (prezentace ikona souboruzde)

14:20 - 14:35 diskuse k IPN Hodnocení kvality terciárního vzdělávání

14:35 - 14:45 přestávka

14:45 - 15:10 IPn Hodnocení výzkumu a vývoje

prof. Jitka Moravcová - hlavní garant projektu (prezentace ikona souboruzde)

15:10 - 15:25diskuse k IPn Hodnocení výzkumu a vývoje

15:25 - 15:35přestávka

15:35 - 16:00IPn Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

doc. Radim Chmelík - hlavní garant projektu (prezentace ikona souboruzde)

16:00 - 16:15diskuse k IPn Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

16:15 - 16:30 závěr jednání

Z průběhu projednávání byl vypracován podrobný zápis (ke stažení ikona souboruzde) a tisková zpráva.


Snímky z jednání:
Fotografie č.1, Fotografie č.2

Výše zmíněné projekty má v kompetenci Odbor Evropských programů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Kontaktní spojení:


Ředitelka odboru

PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc.

Sekretariát

Renata Osičková

tel: 257 193 267

Ing. Kamila Matušů

tel: 602 428 197

Email:

esfprovs@msmt.cz

6.10.2008 8:10:00 - aktualizováno 3.11.2008 10:11:20 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load