1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Projekty v realizaci pro oblast celoživotního vzdělávání

Individuální projekty národní pro oblast systémového rámce celoživotního učení. 

K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního institutu dětí a mládeže. 

3.8.2012 1:08:39 | supervisor | Celý článek
 

Kariéra - Kariérní systém

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního institutu pro další vzdělávání.

10.4.2012 4:04:34 | supervisor | Celý článek
 

NZZ 2 - Nová závěrečná zkouška 2

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

10.4.2012 2:04:07 | supervisor | Celý článek
 

NIQES - Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České školní inspekce.

15.8.2011 9:08:26 - aktualizováno 5.9.2011 8:09:34 | supervisor | Celý článek
 

Kompetence III - Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ústavu pro informace ve vzdělávání.

20.1.2011 8:01:10 - aktualizováno 26.6.2014 12:01:28 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load