1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Kompetence III - Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Žadatelikona souboruKompetence III.pdf

Jedním z výstupů aktivity TALIS v projektu Kompetence III je "Koncepční rámec šetření TALIS 2013“.

Databáze PISA 2012 Problem Solving představuje naplnění druhého Monitorovacího indikátoru v rámci projektu Kompetence III. Partnerem projektu je Česká školní inspekce (ČŠI). Databázi najdete na stránkách ČŠI: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Datove-soubory-z-setreni-PISA-2012-Problem-Solving

ČŠI vydala národní zprávu šetření PISA pro rok 2012 ikona souboruMezinárodní šetření PISA 2012, více naleznete na http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Ceska-skolni-inspekce-vydava-narodni-zpravu-setren

 Národní zpráva TALIS 2013 Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření o vyučování a učení - TALIS 2013. Toto šetření je jedním z klíčových projektů OECD, kterého se účastní celkem 34 zemí. V příloze naleznete národní zprávu, která představuje výsledky týkající se českého vzdělávacího prostředí v kontextu mezinárodní situace. 


Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 

Datové soubory z šetření TALIS 2013

Datové soubory z šetření TALIS 2013, která obsahují data za Českou republiku:

ikona souboruTALIS2013 reditele

ikona souboruTALIS2013 ucitele


Mezinárodní databáze jsou dostupné na adrese:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=talis_2013

Analytická zpráva z šetření TALIS 2013:

ikona souboruAnalyticka zprava z mezinarodniho setreni TALIS 2013

Více na stránkách ČŠI

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Projektove-vystupy/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-analytickou-zprav

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012
20.1.2011 8:01:10 - aktualizováno 26.6.2014 12:01:28 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load