1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Analýza možných dopadů nařízení Evropské komise

Závěry analýzy, jejímž záměrem bylo institucionální posouzení návrhů legislativních předpisů upravujících implementaci strukturálních fondů EU v programovacím období 2014 - 2020.

Předmětem posouzení byly následující návrhy (vztahující se ke gesci MŠMT):

• návrh obecného nařízení tj. návrh nařízení pro všechny strukturální nástroje EU;
• návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj 2014 – 2020;
• návrh nařízení o Evropském sociálním fondu 2014 - 2020;
• návrh nařízení o Evropském globalizačním fondu;
• návrh nařízení o Programu Evropské unie pro sociální změny a inovace;
• návrh nařízení o Evropské územní spolupráci 2014–2020.

ikona souboruZávěrečná zpráva - Analýza možných dopadů Nařízení EK.pdf

23.5.2013 2:05:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load