1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Analýza optimalizace procesů OP VK

Manažerské shrnutí projektu „Analýza optimalizace procesů OP VK“, jehož cílem a účelem bylo zhodnocení podmínek implementace OP VK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti; dále na eliminaci případů, kdy ŘO a ZS nedodržují termíny stanovené pravidly OP VK; zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců; zrychlení certifikace prostředků OP VK a zlepšení komunikace ŘO a ZS s příjemci a EK.

6.6.2012 3:06:40 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load