1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Analýza optimalizace procesů OPVK

Manažerské shrnutí evaluace „Analýza optimalizace procesů OPVK“, která byla zaměřena na zhodnocení podmínek implementace OPVK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti. Výsledky provedených šetření slouží řídícímu orgánu OPVK k eliminaci případů, kdy nejsou dodržovány termíny stanovené pravidly OPVK, ke zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců i ke zrychlení certifikace prostředků OPVK.

18.4.2012 11:04:49 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load