1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Analýza připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol

Závěrečná zpráva studie, jejímž cílem bylo zmapování problematiky komunitních škol v ČR z hlediska interpretace tohoto pojmu a jeho aplikace do činnosti a vzdělávacích programů základních a středních škol. K dílčím cílům patří vytvoření popisu a obecného nástinu kvalifikačních předpokladů nezbytných pro výkon pracovní pozice komunitního koordinátora a návrh potřebných legislativních kroků k ustavení profese komunitního koordinátora v Národní soustavě kvalifikací (NSK).

23.5.2013 12:05:03 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load