1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Analýza výzev pro předkládání individuálních projektů

Cílem této interní analýzy bylo zhodnocení výzev pro předkládání individuálních projektů. Analyzovány byly oblasti podpory 1.1 (souhrnná analýza výzev 8, 14, 26 a analýza výzvy 44), 1.2 (výzvy 8, 14, 27 a 43), 1.3 (výzvy 8, 14 a 19), 1.4 (výzva 21), 1.5 (výzva 34), 2.1 (výzvy 13 a 32), 2.2 (výzvy 7, 15, 18, 28 a 29), 2.3 (výzvy 9, 20, 30, 35 a 42), 2.4 (výzvy 12, 16, 17 a 31), 3.1 (výzva 37). Dále byly zahrnuty analýzy IPn a podpory odborného vzdělávání v projektech IPo. Tato data slouží pro potřebu monitoringu a reportingu o realizaci OP VK a současně jako podklad pro realizaci externě zpracovávaných analýz a evaluací.

5.6.2013 10:06:55 - aktualizováno 21.5.2014 12:32:18 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load