1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evaluace IPn

Předmětem zakázky Evaluace IPn je vypracování hodnocení intervencí individuálních projektů národních (IPn). Konkrétně se jedná o projekty POSPOLU, K2 a RAMPS – VIP III. Hodnocení sleduje zejména oblast účelnosti, účinnosti, udržitelnosti a dopadu zmíněných projektů. Cílem evaluace je rovněž poskytnout podklady využitelné při přípravě nových projektů z oblasti vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (OP VVV). Zveřejněna je průběžná zpráva, která zpřesňuje postup řešení, obsahuje průběžná zjištění a seznam prací k polovině doby realizace zakázky a také harmonogram navazujících kroků. 

28.7.2016 8:38:22 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load