1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evaluace komunikačního plánu OP VK

Manažerské shrnutí projektu „Evaluace komunikačního plánu OP VK“, jehož záměrem bylo provést průzkum mezi cílovými skupinami KoP za účelem aktualizace míry povědomí a kvality mínění o ESF a zejména OP VK, vyhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OP VK, na základě provedené syntézy zjištění na úrovni OP VK i ESF v ČR navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit.

18.4.2012 3:04:45 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load