1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OPVK

Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení funkčnosti systému šablon jednotkových nákladů a zhodnocení pokroku ve vzdělávání na základních školách, ke kterému došlo použitím tohoto systému. Hodnocena byla rovněž míra snížení náročnosti administrace prostřednictvím šablon jednotkových nákladů a spokojenost subjektů zapojených do implementace s využitím této formy administrace projektů. V rámci projektu bylo též porovnáváno využití zjednodušené administrace projektů formou systému šablon jednotkových nákladů s jinými systémy, které využívají simplifikované přístupy v administraci projektů.

27.9.2013 8:24:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load