1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Hodnocení ukončených Ipn

Cílem projektu bylo vyhodnocení 4 realizovaných ukončených IPn. Jednalo se o tyto projekty:
Metodická podpora růstu kvality učitelské profese, Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství II, Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (Kurikulum G) a Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP. Dva posledně jmenované projekty se zabývaly zaváděním ŠVP do praxe, jeden projekt do středních odborných škol a středních odborných učilišť, druhý projekt do gymnázií. Dílčím výstupem evaluace je i komparace metodické podpory zavádění ŠVP do praxe v obou typech škol.

27.9.2013 8:29:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load