1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Hodnocení vlivu intervencí OPVK na inkluzívní vzdělávání

V rámci evaluace bylo zpracováno hodnocení změny sociálního klimatu ve třídách z hlediska chování a postojů žáků a rodičů k začleňování žáků se SVP, z hlediska praktických zkušeností pedagogů se začleňováním žáků se SVP do běžné výuky, z hlediska dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, z hlediska služeb pedagogických asistentů a dalších podpůrných opatření v rámci projektů podpořených z OPVK. Součástí hodnocení je také komparativní analýza proinkluzivity platné školské legislativy v přístupu ke vzdělávání žáků s hendikepem v ČR a ve vybraných evropských zemích.

15.4.2014 9:27:14 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load