1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Podkladová studie pro zpracování individuálního projektu národního „Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání“

Shrnutí analýzy, která se stala výchozím podkladovým materiálem pro zavedení národní soustavy klasifikací v návaznosti na potřeby národního systému vzdělávání a politické priority ČR. Studie vychází mj. ze známých informací o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) a zastřešujícím rámci kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (rámec EHEA).

23.5.2013 1:05:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load