1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Projektové řízení v institucích terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje

Shrnutí studie „Projektové řízení v institucích terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje“ vytvořené na základě průzkumu mezi členy Společnosti pro projektové řízení uskutečněného v průběhu dubna a května 2008. Účelem tohoto průzkumu bylo zmapovat prostřednictvím ankety způsob, jakým členové Společnosti pro projektové řízení využívají informatiku k podpoře projektového řízení.

23.5.2013 1:05:48 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load