1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Průběžná evaluace OP VK

Hlavním cílem Průběžné evaluace bylo vyhodnocení přínosů implementace OP VK podle jednotlivých priorit, tj. jakým způsobem přispěla a přispívá implementace OP VK k plnění cílů prioritních os a cílů relevantních strategických dokumentů, zejména NSRR. V rámci projektu byly rovněž vyhodnoceny synergie s ostatními operačními programy a hodnocení probíhalo napříč všemi typy projektů IPo, IPn a GP.

2.12.2015 11:19:13 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load