1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Průchod žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním do terciárního vzdělávání a na trh práce

Výstupy studie „Průchod žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním do terciárního vzdělávání a na trh práce“, jejímž cílem bylo zjištění a následné zhodnocení postavení a preferencí studentů zdravotně znevýhodněných postižených ve vzdělávání.

23.5.2013 2:05:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load