1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 - Závěrečná zpráva

Studie Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 představuje komplementární nástroj pro průběžný monitoring postupu v implementaci OP, která celkově hodnotí vývoj implementace OP VK k referenčnímu datu 31.12.2010. Hodnocení bylo zaměřeno na zhodnocení vyhlášených výzev, absorpční kapacity, průběhu čerpání finančních prostředků a naplňování pravidla N+2/N+3, naplňování stanovených cílů prioritních os, programu, relevantních cílů NSRR, analýzu problémů a rizik zjištěných při implementaci intervencí OP nebo v rámci uskutečněných evaluací.

9.11.2011 10:11:29 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load