1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Simulační model pro varianty implementace změn financování vzdělávací činnosti v oblasti terciárního vzdělávání

Závěrečná zpráva z projektu, jehož cílem bylo provedení analýzy, která nastiňuje vybrané scénáře nastavení financování vysokého školství i vnějších podmínek a následné dopady na systém financování z pohledu jeho uživatelů i systému veřejných financí. Dalším cílem projektu bylo vytvoření uživatelského rozhraní, jehož pomocí lze kvantifikovat možné budoucí scénáře vývoje financování vzdělávací činnosti v závislosti na zvolených parametrech, a dále vytvoření technické dokumentace, která podrobně popisuje použité zdroje dat, proměnné, parametry a vzájemné vazby uvnitř modelu.

23.5.2013 1:05:30 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load