1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Studie proveditelnosti pro realizaci Individuálního projektu národního ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

Závěrečná zpráva projektu, jehož cílem bylo posoudit, zda způsob řešení problémů vznikajících při vzdělávání žáků ve věku povinné školní docházky v nestandardních podmínkách prostřednictvím využití digitálních technologií formou individuální distanční podpory jejich vzdělávání může být efektivní a proveditelný. Smyslem studie bylo poskytnout MŠMT podklady pro rozhodnutí k podpoře tohoto záměru formou individuálního národního projektu financovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci ESF.

23.5.2013 2:05:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load