1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vzdělání, nezaměstnanost a požadavky zaměstnavatelů (Koncepce technického vzdělání v resortu MPO)

Závěry studie, jejímž předmětem byla analýza cílové skupiny. Společně se studií proveditelnosti sloužily jako podklad pro projekt „Koncepce technického vzděláváni v resortu MPO". Tento projekt je zaměřen na efektivnější provázání vzdělávacího systému odborného vzdělávání s požadavky budoucího trhu práce.

23.5.2013 2:05:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load