1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce "Organizační a technické zajištění jednání Řídících orgánů OP VaVpI a OP VK".

Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce " Organizační a technické zajištění jednání Řídících orgánů Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 2009-2013 " je umístěno v Informačním systému o  veřejných zakázkách pod evidenčním číslem:

60036116

Informace, registrace a vydávání zadávací dokumentace u organizátora veřejné zakázky: Holec, Zuska a partneři, Václavské náměstí 2-4, 110 00 Praha 1. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Lašmanský, tel. +420 296 325 235, fax +420 296 325 235, e-mail: jlasmansky@holec-advokati.cz.

 ikona souboru10795_2009_42_Zadavaci_dokumentace_Final.pdf (11,36 MB)
 ikona souborupriloha_c._1_kryci_list.doc (2,30 MB)
 ikona souborupriloha_c._2_cestne_prohlaseni.doc (166,50 KB)

11.9.2009 2:09:34 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load