1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o zveřejnění opraveného scanu výzvy a prodloužení lhůty k podání nabídky

Oznámení o zveřejnění opraveného scanu výzvy a prodloužení lhůty k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. 6 872/2011-42 s názvem "Poskytování služeb pracovního portálu pro prezentaci volných pozic a pro práci se správou uchazečů" na 10. 10. 2011 ve 12 hod.

Ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 20. září 2011, která byla elektronicky zavěšena na webových stránkách MŠMT a zaslána pěti dodavatelům bylo zjištěno, že administrativním omylem v ní nebyla naskenována druhá strana výzvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu, která má podstatný vliv na požadovaný předmět zadávacího řízení,  zároveň se zveřejněním úplného znění  výzvy k podání nabídky zadavatel prodloužil lhůtu k podání nabídek na 10. října 2011 ve 12 hod. Místo i ostatní okolnosti doručení, které jsou uvedené ve výzvě,  zůstávají nezměněny. Obálky s nabídkami budou otevírány téhož dne 10. října 2011 ve 14:15 hod, na témže místě a za stejných okolností.

ikona souboruVýzva k podání nabídky na VZMR Poskytování služeb Pracovního portálu, včetně původně vypadlé druhé strany.pdf
ikona souboruOprava Výzvy a prodloužení lhůty k předložení nabídky.pdf
ikona souboruPříloha č_3_Krycí list nabídky pers. portál.docx

27.9.2011 9:09:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load