1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávky audiovizuální techniky"

V rámci realizace IPo vyhlašuje Univerzita Pardubice výzvu k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku "Dodávky audiovizuální techniky".

ikona souboruC10445 Oznámení o zakázce.zip
ikona souboruC10445 Zadávací dokumentace.zip

Veřejná zakázka je zveřejněna také na IS VZ US a to pod evidenčním číslem 60052383.
Zadávací dokumentace je dostupná také na adrese:
www.gordion.cz

10.11.2010 2:11:45 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load