1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávky výpočetní techniky pro Univerzitu Pardubice – přenosné počítače"

V rámci realizace IPo vyhlašuje Univerzita Pardubice výzvu k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku "Dodávky výpočetní techniky pro Univerzitu Pardubice – přenosné počítače".

ikona souboruC10444 Oznámení o zakázce.zip
ikona souboruC10444 Zadávací dokumetnace.zip

Zadávací dokumentace je dostupná také na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam
Veřejná zakázka je také zveřejněna na IS VZ US pod číslem 60052259:
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01037.do

10.11.2010 2:11:24 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load