1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění nezávislého externího auditu projektů OP VK a OP VaVpI v období 2011 - 2014"

V rámci realizace IPo v oblastech podpory 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 atd. vyhlašuje Vysoké učení technické v Brně výzvu k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku "Zajištění nezávislého externího auditu projektů OP VK a OP VaVpI v období 2011 - 2014".

15.7.2011 2:07:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load