1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci operačních programů ... "

Informace o nadlimitní veřejné zakázce, včetně zadávací dokumentace.

Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace" je umístěno v Informačním systému o  veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60035969.
Informace, registrace a vydávání zadávací dokumentace u organizátora veřejné zakázky: Holec, Zuska a partneři, Václavské náměstí 2-4, 110 00 Praha 1. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Lašmanský, tel. +420 296 325 235, fax +420 296 325 240, e-mail jlasmansky@holec-advokati.cz.

ikona souboruzadavaci_dokumentace.pdf (10,12 MB)
ikona souboruPriloha_c_2_kalkulace_cenove_nabidky.xls (164,00 KB)

10.9.2009 9:09:24 - aktualizováno 11.9.2009 8:09:26 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load