1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o veřejné zakázce "Vzdělávací a organizační služby v oblasti inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a v oblasti multikulturní výchovy"

Národní institut dětí a mládeže MŠMT zveřejnil oznámení o zakázce „Vzdělávací a organizační služby v oblasti inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a v oblasti multikulturní výchovy“ (pro projekt Klíče pro život –Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, CZ1.07/4.1.00/06.0011). Zadávací dokumentace Vám bude zaslána na vyžádaní. Kontakt: michaela.tuzilova@nidm.cz . Termín pro podání nabídek: 20.10. do 10 hodin.”

26.8.2009 3:08:17 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load