1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Poskytování služeb pracovního portálu pro prezentaci volných pozic a pro práci se správou uchazečů

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a Směrnice MŠMT, upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čj. 2371/2009-14.

Oznámení o zveřejnění opraveného scanu výzvy a prodloužení lhůty k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. 6 872/2011-42 s názvem "Poskytování služeb pracovního portálu pro prezentaci volných pozic a pro práci se správou uchazečů" na 10. 10. 2011 ve 12 hod.

ikona souboruVýzva k podání nabídky na VZMR Poskytování služeb Pracovního portálu, včetně původně vypadlé druhé strany.pdf
ikona souboruOprava Výzvy a prodloužení lhůty k předložení nabídky.pdf


ikona souboruPříloha č_1_Čestné prohlášení pers. portál.doc
ikona souboruPříloha č_2_NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY_ pers. portál.doc
ikona souboruPříloha č_3_Krycí list nabídky pers. portál.docx

Odpověď na dotaz č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu "Poskytování služeb pracovního portálu pro prezentaci volných pozic a pro práci se správou uchazečů":

ikona souboruODPOVĚĎ na Dotaz č. 1 k Výzvě na VMZR Pracovní portál.pdf

ikona souboruODPOVĚĎ na Dotaz č. 2 k Výzvě na VMZR Pracovní portál.pdf

ikona souboruODPOVĚĎ na Dotaz č. 3 k Výzvě na VMZR Pracovní portál.pdf

20.9.2011 10:09:35 - aktualizováno 12.10.2011 12:10:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load