1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Corporate design včetně grafických a produkčních prací"

Technická univerzita v Liberci vyhlašuje v rámci realizace IPo Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor (TE-ERA), Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO (MUNRO) a Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (PROFIN), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0306, CZ.1.07/2.3.00/09.0109, CZ.1.07/2.3.00/09.0173 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “ Corporate design včetně grafických a produkčních prací  pro projekty CZ.1.07/2.2.00/07.0306, CZ.1.07/2.3.00/09.0109, CZ.1.07/2.3.00/09.0173 “.  

21.8.2009 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load