1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka dataprojektorů"

V rámci realizace IPo vyhlašuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka dataprojektorů - OPVK/09.

Upozornění – dovolujeme si Vás upozornit na textovou chybu ve výzvě k podání nabídek na straně č. 6 „požadavek na písemnou formu nabídky“ kde je chybně uvedeno:

(Nabídka musí obsahovat vyplněný krycí list dle přílohy č. 2 této výzvy Krycí list zakázky „dodávka notebooků“ Variantní řešení se nepřipouští. Nabídka bude doručena jako originál a dvě identické kopie, a dále na elektronickém nosiči (DC) v zalepené obálce s názvem „Veřejná zakázka Notebooky“).

Správně má být uvedeno:

(Nabídka musí obsahovat vyplněný krycí list dle přílohy č. 2 této výzvy Krycí list zakázky „Dodávka dataprojektorů“ Variantní řešení se nepřipouští. Nabídka bude doručena jako originál a dvě identické kopie, a dále na elektronickém nosiči (DC) v zalepené obálce s názvem „Veřejná zakázka na dodávku dataprojektorů“).

Za tuto administrativní chybu se omlouváme.

 ikona souboruVýzva (2,29 MB)
 ikona souboruKrycí list (189,50 KB)
 ikona souboruSpecifikace (143,50 KB)

26.6.2009 12:06:00 - aktualizováno 30.6.2009 5:06:15 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load