1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka ELISA readeru"

Univerzita Pardubice vyhlašuje v rámci realizace IPo Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku " Dodávka ELISA readeru pro měření UV-VIS a turbidimetrie "

Upozornění - aktualizace: Doplnění zadávací dokumentace z důvodu upřesnění přepisů v odst. 8 zadávací dokumentace, způsob hodnocení dle kritérií. Ve výzvě byla správně a stejně jako v ZD uvedena kritéria a jejich váhy, v textu u způsobu hodnocení pak jiná hodnota vah (bylo zřejmé,že se jedná o přepis). Změny v žádném případě neovlivní podání nabídek.

 ikona souboruVyzvakpodani_nabidky_460995.doc (187,00 KB)

 ikona souboruZměna zadávací dokumentace (90,20 KB)

17.8.2009 12:08:00 - aktualizováno 25.8.2009 5:08:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load