1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka informačního systému pro facility management VŠB-TUO"

V rámci realizace IPo Rozpočtování režijních nákladů na VŠB-TUO dle metody full cost, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/16.0007 vyhlašuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka informačního systému pro facility management VŠB-TUO".

ikona souboruC11255 Vyzva.doc
ikona souboruC11255 Přílohy.zip
Dodatečné informace zveřejněné na této adrese byly doplněny dne 6. června 2011:
http://info.vsb.cz/?organisationUnit=vsb&lang=cs&reportId=18379


26.5.2011 12:05:00 - aktualizováno 15.6.2011 1:06:40 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load