1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka notebooků"

V rámci realizace individuálních projektů ostatních OP VK v oblastech podpory 2.2 a 2.3 vyhlašuje Univerzita Pardubice podlimitní veřejnou zakázku s vyšší hodnotou "Dodávka notebooků".

Upozornění - dovolujeme si Vás upozornit na textovou chybu v kapitole 2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky. Namísto chybného textu "které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace" má být  správně uveden text "které jsou uvedeny v bodě 2.2 zadávací dokumentace".

 ikona souboruVýzva (302,00 KB)
 ikona souboruKvalifikační dokumentace (379,00 KB)

19.6.2009 12:06:00 - aktualizováno 22.6.2009 1:06:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load