1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku " Dodávka výpočetní techniky "

Slezská univerzita v Opavě vyhlašuje v rámci realizace IPo Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji, Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání, Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou, Implementace mezioborových vazeb účetnictví a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management navazujícího magisterského programu Ekonomika a management, Další vzdělávání mladých výzkumných pracovníků, Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji reg.č. CZ.1.07/1.3.05/11.0008, CZ.1.07/2.2.00/07.0034, CZ.1.07/1.3.05/11.0006, CZ.1.07/2.2.00/07.0427, CZ.1.07/2.3.00/09.0138,  CZ.1.07/2.3.00/09.0197 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “ Dodávka výpočetní techniky “.

24.8.2009 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load