1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku ""Legislativně-právní podpora"

V rámci realizace Individuálního projektu národního Reforma terciárního vzdělávání, reg. č. CZ.1.07./4.2.00/06.0003 se vyhlašuje veřejná zakázka "Legislativně-právní podpora pro studii proveditelnosti zavedení systému finanční pomoci studentům ve vazbě na nový zákon o terciárním vzdělávání a implementaci nových principů financování terciárního vzdělávání".

 ikona souboruVýzva k podání nabídek (1,52 MB)
 ikona souboruZadávací dokumentace (534,34 KB)
 ikona souboruVýzva (222,09 KB)

23.6.2009 4:06:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load