1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Nákup nástrojů pro diagnostiku dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP"

V rámci realizace IPo Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0122 vyhlašuje Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Nákup nástrojů pro diagnostiku dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP".

26.5.2011 12:05:00 - aktualizováno 9.6.2011 10:06:20 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load