1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Nákup služeb – ubytování, stravování, přednáškové prostory"

V rámci realizace IPo Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0046 vyhlašuje Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Nákup služeb – ubytování, stravování, přednáškové prostory pro „ Letní školu“".

29.7.2010 12:07:00 - aktualizováno 10.8.2010 3:08:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load