1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu PROŠ - programování do škol - 2"

V rámci realizace IPo vyhlašuje Univerzita Palackého v Olomouci výzvu k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku "Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu PROŠ - programování do škol - 2".

Veřejné zakázce bylo přiděleno evidenční číslo: C/11/331
Zadávací dokujmentaci naleznete na této adrese s evidenčním číslem 60062177:
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6006217702001
Nebo na profilu zadavatele:
https://zakazky.upol.cz/contract_display_179.html
Doplněno dne 15. července 2011:
ikona souboruC11331 Dodatečná informace I.doc
Doplněno dne 22. srpna 2011:
ikona souboruC11331 Dodatečná informace II.doc

7.7.2011 11:07:57 - aktualizováno 4.9.2011 11:09:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load