1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku " Studie proveditelnosti jednotlivé zkoušky, interní a externí faktory řešení "

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace vyhlašuje v rámci realizace IPn Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky reg.č. CZ.1.07/4.1.00/06.0017 veřejnou zakázku "Studie proveditelnosti jednotlivé zkoušky, interní a externí faktory řešení"

1.9.2009 7:09:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load