1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "VFU - Výpočetní technika"

V rámci realizace IPo Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat, Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe, Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji, reg. č. CZ.1.07/2.200/07.0165, CZ.1.07/2.3.00/09.0219, CZ.1.07/2.2.00/07.0490, CZ.1.07/2.3.00/09.0041 se vyhlašuje výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "VFU - Výpočetní technika".

Aktualizace - dovolujeme si upozornit, že byly doplněny dodatečné informace k výzvě. Dále došlo k úpravě technické specifikace v Zadávací dokumentaci (Dodatečné informace2).

ikona souboruVýzva (145,00 KB)
ikona souboruKrycí list (71,00 KB)
ikona souboruZadávací dokumentace (210,00 KB)
ikona souboruProhlášení o vázanosti (59,50 KB)
ikona souboruČestné prohlášení (89,50 KB)

ikona souboruDodatečné informace (603,00 KB
ikona souboruDodatečné informace2 (70,50 KB)

8.9.2009 9:09:00 - aktualizováno 29.9.2009 6:09:03 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load