1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění ICT vzdělávání zaměstnanců UPa"

V rámci realizace IPo ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0344 vyhlašuje Univerzita Pardubice  výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění ICT vzdělávání zaměstnanců UPa".

veřejná zakázka byla zveřejněna v IS VZ US pod číslem: 60063141: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6006314102001

a na stránkách zadavatele: http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html .

Všechny dokumenty jsou zveřejněny  na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=111773.

26.7.2011 12:07:00 - aktualizováno 10.8.2011 11:08:55 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load