1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zastupování Zadavatele v rámci zadávacích řízení ..."

V rámci realizace IPo vyhlašuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zastupování Zadavatele v rámci zadávacích řízení a obecné právní poradenství související s veřejnými zakázkami dle ZVZ".

30.11.2010 12:11:00 - aktualizováno 18.1.2011 1:01:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load