1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup audiovizuální techniky"

V rámci realizace projektu reg. č. CZ.1.07/4.1. 00/ 06.0011 Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání se vyhlašuje veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup audiovizuální techniky".

ikona souboru09_05_20_audio_video_final2.doc (213,00 KB)
 ikona souboruVZ_ICT_Referencni_tabulka_m1.xls (30,00 KB)

K 25.5.2009 došlo k úpravě formátu výzvy k podávání nabídek. Text zadávací dokumentace zůstal nezměněn.

25.5.2009 12:05:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load